บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://http//job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด