บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา 

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งหัวหน้าส่วนขนถุงไปรษณีย์ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งหัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนาระบบบริการ จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งพนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งพนักงานกฎหมายและบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thpd.co.th/career.php ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด