บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 40 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://career.cattelecom.com/site/th/career_login.php?id=374 ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด