การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 130 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 130 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/job ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การไฟฟ้านครหลวง