บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center)
ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ต.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทำสัญญาคราวละ 1 ปี
อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 525 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทคคมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่  15 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)