ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงาน

1. พนักงานปฏิบัติการ 1 สาขาอุบลราชธานี 1 อัตรา : อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา : อายุ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี โลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พนักงานตรวจสอบภายใน 2 อัตรา : อายุ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พนักงานกฎหมายและบริหารสัญญา 1 อัตรา : อายุ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
5. พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา : อายุ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาการตลาดและการขาย บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา : อายุ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาการตลาดและการขาย โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา : อายุ 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การตลาดและการขาย โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า 1 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป โลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง 1 อัตรา : อายุ 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป โลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมโลจิสติกส์และการขนส่ง วิศวกรรมยานยนต์
10. หัวหน้าหน่วยสาขา อุบลราชธานี 1 อัตรา : อายุ 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป โลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน 1 อัตรา : อายุ 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทลูกจ้าง

1. ลูกจ้างขับรถยกสูง (Reach Truck) 2 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
2. ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ (Forklift) 2 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. ลูกจ้างคลังสินค้า 14 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
4. ลูกจ้าง Call Center จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
5. ลูกจ้างคลังธุรการสินค้า 1 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช./ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ลูกจ้างช่างเทคนิค 1 อัตรา (ปฏิบัติงานคลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) : อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ EMS บัดนี้-15 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม 0-2831-3704 ต่อ 301

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น | ใบสมัคร(ประเภทพนักงาน)ใบสมัคร(ประเภทลูกจ้าง)