อย่างเจ๋ง!! “นครชัยแอร์” ให้ครอบครัว-เพื่อนที่รอรับ เช็ก GPS รถทัวร์ไปถึงไหนได้แล้ว

พบบริการ NCA Tracking เช็กได้ว่า รถนครชัยแอร์ที่ผู้โดยสารกำลังเดินทางนั้นไปถึงไหนแล้ว ให้ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนที่มารอรับหรือรออยู่ที่บ้านรู้ เพิ่มความอุ่นใจ กะเวลาถึงปลายทางโดยประมาณได้

เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำหรับบริการ NCA Tracking ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางชื่อดัง ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า รถประจำทางที่ผู้โดยสารนั่งอยู่นั้น เดินทางไปถึงไหนแล้ว ผ่านระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) ที่ติดกับรถของนครชัยแอร์ทุกคัน

วัตถุประสงค์หลัก ก็เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสารขณะเดินทาง ทราบเวลาถึงปลายทางโดยประมาณ ลดความกังวลใจแก่ครอบครัว ญาติ และเพื่อน ทั้งที่รอรับอยู่ปลายทางหรือรออยู่ที่บ้าน และเพิ่มเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการของนครชัยแอร์ขณะเดินทาง

นครชัยแอร์ ยืนยันว่า บริการนี้จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้เดินทางในขณะนั้น ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพื่อนที่จะเช็กว่า ผู้โดยสารอยู่ถึงไหนแล้ว ต้องได้รับการยินยอมให้ติดตามการเดินทางได้จากผู้โดยสารก่อน โดยใช้ข้อมูลบนตั๋วเดินทาง ได้แก่ “เลขที่ตั๋ว” และ “รหัสเที่ยว”

วิธีการก็คือ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com เข้าไปที่ “ติดตามการเดินทาง (GPS) กรอกเลขที่ตั๋วในช่อง “รหัสเที่ยวรถ” กับรหัสเที่ยวในช่อง “หมายเลขตั๋วเดินทาง” ตามที่ผู้โดยสารแจ้งไว้ กรอกข้อมูลตามตัวอักษรตามภาพเพื่อยืนยันตัวตน แล้วกดปุ่ม “ติดตามการเดินทาง (GPS)”

ระบบจะแสดงผลทั้งความเร็วของรถ เหลือเวลาถึงปลายทางโดยประมาณ สถานีต้นทาง ออกเดินทางจากต้นทางเวลาใด สถานีปลายทาง และถึงปลายทาง (เวลาโดยประมาณ) เวลาใด ซึ่งเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ความเร็วของรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้โดยสารถึงปลายทางแล้ว 1 ชั่วโมง ระบบจะทำการปิดข้อมูลการเดินทาง และจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ควรบอก “เลขที่ตั๋ว” และ “รหัสเที่ยว” เฉพาะครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนที่มารอรับที่สถานีเดินรถ หรือสถานีขนส่งเท่านั้น ที่สำคัญ ผู้โดยสารหรือใครก็ตาม ไม่ควรโพสต์ภาพ หรือบอกข้อมูลตั๋วเดินทางลงในโซเชียลมีเดีย เนื่องจากจะเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะมิจฉาชีพล่วงรู้ และก่ออาชญากรรมกับผู้โดยสารได้

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริการ NCA Tracking สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถ ผ่านหน้าจอมือถือที่ลูกค้าพกพาไปทุกที่ ทุกเวลา เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างอุ่นใจขึ้น เพราะเข้าใจทุกการเดินทาง ในอนาคต บริษัทฯ จะพัฒนาบริการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : mgronline