บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี 62 อัตรา

บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี 62 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จํานวน 3 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่การตลาด ระดับ 4 จํานวน 3 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จํานวน 3 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4 จํานวน 4 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 จํานวน 3 อัตรา
6.ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 จํานวน 1 อัตรา
7.นิติกร ระดับ 4 จํานวน 6 อัตรา
8.นายช่าง ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
9.ช่างก่อสร้าง ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา
10.พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 จำนวน 21 อัตรา
11.พนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://transport.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : บริษัท ขนส่ง จำกัด

แนวข้อสอบ ขนส่ง (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ราชการ (คลิกเลยที่นี่)