บีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัพเดท 10 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีชมพู ด่วน – สายสีชมพู
Service Staff Green Line ด่วน – สายสีเขียว
Legal Supervisor ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่
Compensation and Benefit Manager ด่วน – บีทีเอส
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ( สายสีเหลือง และสายสีชมพู ) ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร ด่วน – บีทีเอส
ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมรักษาความปลอดภัย – สายสีเขียว
Finance Supervisor ด่วน – บีทีเอส สำนักงานใหญ่

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html

แนวข้อสอบ บีทีเอส เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)