บีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก

บีทีเอส

บีทีเอส รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี จำนวนมาก รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัพเดท 23 พฤษภาคม 2567

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (รถไฟฟ้าสายสีชมพู) ด่วน – สายสีชมพู
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเหลือง ) ด่วน – สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า – บีทีเอส
Civil Engineer ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีเขียว ) ด่วน – สายสีเขียว
เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู ) ใหม่ – สายสีชมพู
ช่างเทคนิคประจำอาคาร ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ด่วน – สายสีชมพู-สายสีเหลือง
ช่างชำนาญการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลังและวิศวกรรมอาคาร ด่วน – บีทีเอส
ช่างเทคนิค โยธา-ก่อสร้าง ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิค เครื่องกล-ช่างยนต์ ด่วน – สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร ด่วน – บีทีเอส

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.bts.co.th/career/career-position.html

แนวข้อสอบ บีทีเอส เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)