ทรู คอร์ปอเรชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หลายอัตรา

ทรู คอร์ปอเรชั่น

ทรู คอร์ปอเรชั่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ขายและดูแลลูกค้า หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป, ปวช., ปวส., ป.ตรี
– ชอบพูดคุย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวินัย
– มีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่องาน

การรับสมัคร

กรอกข้อมูลสมัครได้ที่ https://forms.gle/TN4n1rEgMV1xHaMMA