สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

SAP Support (Module CO)
ผูู้เชี่ยวชาญ Dry part ( วิศวกรโรงงาน )
Marketing Executive
ผู้จัดการแผนก Brewhouse
เจ้าหน้าที่บุคคล ค่าจ้าง-เงินเดือน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-งานจัดซื้อต่างประเทศ
นักวิทยาศาสตร์
ช่างเครื่องกล
HR Officer – HR Business Partner
BI Developer
Manager – Liquidity & Funding Management Section
Helpdesk Supervisor
Insurance Supervisor
Telesales Supervisor
นักบัญชี
Product Planning and Market Analysis Supervisor
QA Specialist
Mobile Developer
Application and Platform Developer
พนักงานควบคุมเครื่อง
E-Commerce Developer
พนักงานผลิต (สาขาวังน้อย)
ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-พัสดุ
เจ้าหน้าที่ขาย
พนักงานขายเงินสดสาขา อุบลราชธานี (Cash Van Sales)
พนักงานขายเงินสดสาขา นครสวรรค์ (Cash Van Sales)
เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาวังน้อย)
วิศวกรอุตสาหการ (สาขาวังน้อย)
ช่างก่อสร้าง (สาขาวังน้อย)
พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต (สาขาวังน้อย)
ผู้จัดการแผนก Data Center Management
นักวิทยาศาสตร์ระบบประกันคุณภาพ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการเทคนิคกลาง
เจ้าหน้าที่ Manufacturing Academy
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ช่างแมคคาทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
Business Function Support Manager

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://career.boonrawd.co.th/job.php