PTTEP รับสมัครพนักงานโครงการ 2022 ADP Career Challenges หลายอัตรา

PTTEP

PTTEP รับสมัครพนักงานโครงการ 2022 ADP Career Challenges หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ADP Geosciences
2.ADP Reservoir Engineering & Drilling and Well Engineering
3.ADP Engineering

การรับสมัคร

ADP Geosciences : https://forms.office.com/r/YxDEKDeung | ADP Reservoir Engineering & Drilling and Well Engineering : https://forms.office.com/r/RPqGHYHuze | ADP Engineering: https://forms.office.com/r/S9hTiS4KbW
หรือ กรอกข้อมูลเบื้องต้นและแนบเอกสารได้ที่ PTTEP Careers Website : https://careers.pttep.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2565