บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 ตำแหน่ง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6 ตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2.ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี

4.ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

5.ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

6.ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2564