PTTEP รับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี หลายอัตรา

PTTEP

PTTEP รับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

โครงการ “Restart Thailand 2022” บริษัทในกลุ่ม ปตท. และ PTTEP Services Limited เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือนศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขการจ้างได้ตามโพสนี้สมัครเลย! สแกน QR Code นี้นะค้าบบบ… แล้วพบกัน PTTEP Services Limited ขอเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการจ้างงานช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับคนไทย ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่เกิน 25 ปี
3.สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี
4.จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 – 2565
5.ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน

การรับสมัคร

รับสมัครโดยการสแกน QR Code ตามรูปด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2564