ทีโอที เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส (TOT OS) รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

ทีโอที เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส (TOT OS)

ทีโอที เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส (TOT OS) รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างเทคนิค จำนวน 300 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวช./ปวส. ทางด้านช่าง สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์

2.Call Center จำนวน หลายอัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://tot-os.co.th/os/