การบินไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การบินไทย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานบริการ (Sale & Service) (CC-S)
 • กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP-CQ) งานออฟฟิศ
 • แผนกบริการสายการบินลูกค้า สุวรรณภูมิ (CL-O) งานออฟฟิศ
 • เจ้าหน้าที่กองการช่าง (CT)
 • แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ
 • พนักงานบริการภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Attendant) ประจำสำนักงานใหญ่ บ.การบินไทยฯ
 • พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload)
 • พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)
 • หัวหน้างาน ธุรการ ผู้ช่วย
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำกองจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (CU)
 • ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)
 • กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP)
 • กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H)
 • แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ
 • พนักงานผู้ช่วยปรุงประกอบอาหาร (COOK HELPER)
 • Foreman และ Admin Supervisor ประจำ CO-H/CO-T

ฝ่ายประจำอ๊อฟฟิศ

 • Finance Analyst 3 (UA)
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
 • พนักงานธุรการประจำกองงานประชุม (WF-K)
 • Senior clerk สังกัดกองจัดตารางบิน (OL)
 • Accounting Officer 1 (TH-J)
 • Computer Service Engineer1 (1U-I)
 • พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) (HZ)
 • TICKETING RESERVATION (Agent 1)
 • Finance Analyst 2 (TK-I)
 • System Analyst 1 (BX)
 • Senior Clerk ประจำกองประสานงานบุคลากรการบิน (OD)
 • ผู้ประสานงาน (FOREMAN D2)
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Programmer Analyst 1 (VA)
 • Programmer Analyst 1 (VQ)
 • System Programmer 1 (VS)
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
 • Accounting Officer (EG)
 • Programmer Analyst 1 (VQ)
 • Accounting Officer (NC)
 • Correspondence Officer (SO)
 • Programmer Analyst 1 (VV)
 • ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.wingspantg.com