บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 800 อัตรา

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 800 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ภาคเหนือ : เชียงใหม่
Sale Executive 5 อัตรา
Soc Engineer 15 อัตรา
Software Engineer 50 อัตรา

ภาคอีสาน : ขอนแก่น
Software Engineer Trainee 300 อัตรา

ภาคกลาง : กรุงเทพ
Sale Executive 145 อัตรา
Software Engineer Trainee 100 อัตรา
Engineer Trainee 45 อัตรา
Management Trainee 65 อัตรา
Accounting Trainee 25 อัตรา

ภาคใต้ : หาดใหญ่
Software Engineer Trainee 50 อัตรา

การรับสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจให้ส่ง resume มาที่
อีเมล์ recruitment@inet.co.th
http://cereer.inet.co.th/

คุณอิน: 0613976604
คุณพี: 0931241132
คุณต้อง: 0922506513