บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบแรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผ่านการอบรม และจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18000/45000 หรือ มาตรฐานอื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จะพิจาณาเป็นพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล จะพิจาณาเป็นพิเศษ
เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่าวดี
สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.srtet.co.th/index.php/th/component/main/main?layout=register_job_detail&meun=150&page=168&detail=151 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด