การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบเป็นพนักงานการรถไฟ 1330 อัตรา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าว TNN16 รายงานว่า นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า บอร์ด รฟท. มีมติอนุมัติการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานในปี 2562 จำนวนอัตรา 1,330 คน หรือเท่าที่จำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบให้ รฟท. รับพนักงานใหม่ในปีแรก ภายในกรอบไม่เกิน 1,904 อัตรา

ขณะเดียวกัน รฟท. ได้จัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรในระยะ 10 ปี (2562-2571) เพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต รวมถึงการจัดตั้งบริษัทลูกด้านเดินรถ บริษัทลูกซ่อมบำรุงรถจักรล้อเลื่อน และบริษัทลูกซ่อมบำรุงทาง โดยจะเสนอแผนดังกล่าวให้ ครม. พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ปัจจุบัน รฟท. มีพนักงานประมาณ 10,000 คน เป็นกลุ่มลูกจ้างประมาณ 4,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและค่าโอทีพนักงานอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การเปิดรับพนักงานใหม่ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานด้านปฏิบัติการฝ่ายเดินรถและช่างกล โดยไม่มีผลกระทบภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากจะมีการลดการทำงานล่วงเวลาและวันหยุด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 30% ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนต่อปี