(รอบใหม่) สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 10-28มิ.ย.62

(รอบใหม่) สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 10-28มิ.ย.62 รายละเอียดมีดังนี้

ระดับการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

การรับสมัคร

ผู้สมัครสอบสามารถ เลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนด ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ห้วข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09,00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชคาร) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดรอบสอบในการรับสมัคร ดังนี้

รอบสอบที่ 1 – 2 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท
รอบสอบที่ 3 -9 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน ก.พ.