สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ป.ตรี/ป.โท 161,440 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ป.ตรี/ป.โท 161,440 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังนี้

วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567” ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 30 มกราคม 2567

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 3 (คลิกเลยที่นี่)