สำนักงาน ก.พ. เปิดให้กรอกข้อมูลสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ล่วงหน้า ปี 2567

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้กรอกข้อมูลสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ล่วงหน้า ปี 2567 รายละเอียดมีดังนี้

กรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 (เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง) ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam

👉 ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567
*หมายเหตุ: การกรอกข้อมูลล่วงหน้า เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น ***ยังไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.***

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งวันรับสมัครสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป

📍 โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือ Facebook Page สำนักงาน ก.พ.

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม 3 (คลิกเลยที่นี่)