สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. (พิเศษ) ประจำปี 2563

รายละเอียดมีดังนี้

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มกราคม 2563