สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ หลายอัตรา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั่วประเทศ หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 1 อัตรา
2.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2 อัตรา
3.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 2 อัตรา
4.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1 อัตรา
5.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 2 อัตรา
6.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 อัตรา
7.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 1 อัตรา
8.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1 อัตรา
9.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 2 อัตรา
10.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 1 อัตรา
11.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 1 อัตรา
12.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 2 อัตรา
13.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 อัตรา
14.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 3 อัตรา
15.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 1 อัตรา
16.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 1 อัตรา
17.พนักงานบริการ (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 1 อัตรา
18.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 3 อัตรา
19.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 1 อัตรา
20.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 1 อัตรา
21.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 อัตรา
22.พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบรรณารักษ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1 อัตรา
23.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2 อัตรา
24.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 1 อัตรา
25.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 2 อัตรา
26.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 1 อัตรา
27.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 1 อัตรา
28.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช 1 อัตรา
29.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 2 อัตรา
30.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 2 อัตรา
31.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 1 อัตรา
32.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 1 อัตรา
33.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1 อัตรา
34.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 1 อัตรา
35.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 4 อัตรา
36.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
37.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 1 อัตรา
38.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 อัตรา
39.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1 อัตรา
40.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1 อัตรา
41.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 1 อัตรา
42.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 2 อัตรา
43.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 อัตรา
44.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา 1 อัตรา
45.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพเถิน 1 อัตรา
46.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย 1 อัตรา
47.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 1 อัตรา
48.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2 อัตรา
49.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 4 อัตรา
50.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพตรัง 1 อัตรา
51.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 2 อัตรา
52.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพละงู 1 อัตรา
53.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 1 อัตรา
54.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 1 อัตรา
55.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสอง 2 อัตรา
56.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 อัตรา
57.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย 1 อัตรา
58.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 1 อัตรา
59.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 1 อัตรา
60.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1 อัตรา
61.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 1 อัตรา
62.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 1 อัตรา
63.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 1 อัตรา
64.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 1 อัตรา
65.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 1 อัตรา
66.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1 อัตรา
67.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 1 อัตรา
68.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 2 อัตรา
69.พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1 อัตรา
70.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 1 อัตรา
71.พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 2 อัตรา

การรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) https://job.ocsc.go.th/

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)