กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 12 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานขนส่ง 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.ครูฝึกหัดขับรถ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพ (ปวช.)

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก