สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี ชาย/หญิง 620 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี ชาย/หญิง 620 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รอง สว.(สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง 450 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

รอง สว.(ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง 20 อัตรา
รอง สว.(บัญชี) เพศ ชาย/หญิง 20 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์

ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ขาย 30 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผบ.หมู่ (วิทยาการ) เพศ ชาย/หญิง 100 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์ได้ที่ https://policeadmission.thaijobjob.com/ หรือ http://www.policeadmission.org/
ประกาศรับสมัคร วันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2566
รับสุมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
สอบข้อเขียน วันที่ 21 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)