กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งำนวนอัตราว่าง คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง และค่าตอบแทน รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข 1) แนบท้ายประกาศนี้ 34 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมศิลปากร