กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 10 อัตรา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา อนุบาลศึกษา 10 อัตรา

กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

– การอนุบาล
– อนุบาลศึกษา
– การศึกษาปฐมวัย
– ปฐมวัยศึกษา
– การปฐมวัยศึกษา
– การปฐมวัย
– ปฐมวัย
– อนุบาล

ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

– ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น15,050 บาท
– ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
– ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขึ้น 15,800 บาท รายละเอียดตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังกล่าว

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)