สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 620 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 620 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์

ตำแหน่ง รอง สว.(ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง 20 อัตรา
ตำแหน่ง รอง สว.(บัญชี) เพศชาย/หญิง 20 อัตรา

กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่าวยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย 30 อัตรา

กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ตำแหน่ง ผบ.หมู่(วิทยาการ) เพศชาย/หญิง 100 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร วันที่ 9 – 15 ต.ค. 2566
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 16 ต.ค. – 6 พ.ย. 2566
สอบข้อเขียน วันที่ 21 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 13 ก.พ. 2567

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.org

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2 เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)