กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 61 อัตรา

กรมป่าไม้ 61 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 61 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้
2.เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
3.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ
5.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
6.เจ้าหน้าที่พัสดุ
7.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
8.ช่างไม้
9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานเทคนิค

10.พนักงานพิทักษ์ป่า
11.ช่างสำรวจ
12.ช่างศิลป์
13.นายช่างเครื่องยนต์
14.นายช่างไฟฟ้า
15.นายช่างสำรวจ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

16.นักทรัพยากรบุคคล
17.นักจัดการงานทั่วไป
18.นิติกร
19.นักวิชาการป้าไม้
20.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21.นักประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ (คลิกเลยที่นี่)