สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ทั่วประเทศ 250 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ทั่วประเทศ 250 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สตส. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 19 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปีงบประมาณ พ.ศ .2567 ​ 11 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สลก. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 25 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
วปส. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ2 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 12 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส. กทม. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 21 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ศป.มข. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 5 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ8 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 10 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สพส. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 8 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สพป. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 10 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ3 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 12 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ6 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 11 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สกต. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 5 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ4 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 14 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ9 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 9 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สวพ. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 3 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ศปก. ป.ป.ส. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 13 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
กตส. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 1 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สยศ. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 14 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ปปส.ภ7 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 11 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
ศทส. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 4 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปีงบประมาณ พ.ศ .2567 20 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร
กกม. ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองกฎหมาย 12 อัตรา >> คลิกดูรายละเอียดการสมัคร

การรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดการสมัคร เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม