กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 70 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.กลุ่มงานบริการ 6 อัตรา
2.กลุ่มงานเทคนิค 44 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสรรพาวุธทหารบก