กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 9 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่สถิติ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3.นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล

4.นายช่างโยธา 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสำรวจ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น (ชั้น 9) กรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 20 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน (คลิกเลยที่นี่)