สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 729 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 729 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครูผู้ช่วย อัตราบรรจุและแต่งตั้ง 707 อัตรา กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร 61 กลุ่มวิชา
– ได้รับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
– ได้รับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
– ได้รับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท
(ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นําคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิระดับปริญญาตรี)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)