สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนดการสอบ นายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนดการสอบ นายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

– ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 8 มิถุนายน 2566
– ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ แถวสอบ ณ สถานที่สอบ และทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 17 มิถุนายน 2566
– สอบข้อเขียน วันที่ 18 มิถุนายน 2566
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 29 มิถุนายน 2566
– ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง/ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 3 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2566
– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกัดเลือกผู้ได้รับกัดเลือกสำรอง (ประกาศผลรอบสุดท้าย) วันที่ 13 กันยายน 2566
​- ผู้ได้รับคัดเลือก ได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) วันที่ 1 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)