สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี 25 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ในสาขาวิชาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

2.นิติกร จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครกรอกใบสมัครผ่านทางระบบ Google Form ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม