สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจ สังกัด สตม. 400 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจ สังกัด สตม. 400 อัตรา รับสมัครเร็ว ๆ นี้ รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะดำเนินการเปิดรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. 400 อัตรา อ้างอิงข่าวจากเอกสารด้านล่าง

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)