กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ปวส. 60 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ปวส. 60 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 60 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขา
– ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด

การรับสมัคร

สมัครโดยดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ท่อากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 224 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน (คลิกเลยที่นี่)