กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2566 529 อัตรา

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2566 529 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 474 อัตรา

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 93 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 28 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 83 อัตรา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 29 อัตรา
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 51 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 18 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 18 อัตรา
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 4 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 28 อัตรา
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 10 อัตรา
พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 19 อัตรา
พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 17 อัตรา
โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา

2.ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 55 อัตรา

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 30 อัตรา
มัณฑนากรปฏิบัติการ 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://bangkok.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คลิกเลยที่นี่)