กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กทม.)

การรับสมัคร

กรอกรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้วยการสแกน qr code ตามรูปภาพ พร้อมประสบการณ์ทำงานและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาทางอีเมลล์ : citesjob2021@gmail.com