กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี 36 อัตรา

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ป.ตรี 36 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 32 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสายวิชาบริหารธุรกิจ

2.พนักงานธุรการ 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จำหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสรรพากร