สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี 10 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานประกันสังคม วุฒิ ปวช./ป.ตรี 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครผ่านทางระบบ Google Form ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม โดยสแกน QR CODE สำหรับรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม