กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนส่งทางบก