กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วประเทศ 80 อัตรา

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั่วประเทศ 80 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
3.เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 1 อัตรา
5.นายช่างชลประทาน 3 อัตรา
6.นายช่างโยธา 1 อัตรา
7.นายช่างสำรวจ 6 อัตรา
8.นายช่างเครื่องกล 10 อัตรา
9.นายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
10.นายช่างภาพ 3 อัตรา
11.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
12.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
13.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14.นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
15.นิติกร 3 อัตรา
16.นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
17.นักธรณีวิทยา 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

18.วิศวกรชลประทาน 2 อัตรา
19.วิศวกรโยธา 2 อัตรา
20.วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา

ตำแหน่งสำหรับคนพิการ

21.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมชลประทาน | กรมชลประทาน