สอบ ก.พ. ประกาศสถานที่สอบ ภาค ก.ก.พ. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ปี 2565

สอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. ประกาศสถานที่สอบ ภาค ก.ก.พ. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ปี 2565 รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ท่านสามารถค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่นี่

แนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)