สอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก. ภาค ข. ปี 2564

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก. ภาค ข. ปี 2564

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก. ภาค ข. ได้ที่นี่ https://www.dlaapplicant2564.com/Inquiry/ExamApplication

– พิมพ์ใบสมัครได้แล้ว
– ประกาศวันเวลาสถานที่สอบ 15 มิถุนายน 2564
– กำหนดสอบ 4 กรกฎาคม 2564