กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 50 ตำแหน่ง หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 50 ตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

จากหนังสือบันทึกข้อความ ที่ กท0404/13023 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่เผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค เกี่ยวกับการเตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2562 นั้น โอยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.) 26 ตำแหน่ง และระดับปฏิบัติการ (ป.ตรี) :: 24 ตำแหน่ง จึงอยากให้ผู้ที่สนใจในการสอบ ได้เตรียมตัวให้พร้อม หากมีการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนแน่นอน