เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ต้องเตรียมไปสัมภาษณ์ ข้าราชการท้องถิ่น 2562

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอ

Read more

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิ ปวส. 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุ

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 72 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more