สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 27 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างเทคนิค นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เศรษฐกร นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุขฯ การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/

Read more

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย.62

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 2562 (เพิ่มเติม) วันที่ 21 พ.ค. – 10 มิ.ย.62 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. การลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติมในครั้งนี้ รับลงทะเบียนเฉพาะกรณีผู้ที่ลงทะเบียน สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี

Read more

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 14 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฎิบัติการ  3 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ 2 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฎิบัติงาน 1 อัตรา

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ) จำนวน 200 อัตรา -เงินเดือน 15000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ช-ญ 25 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ช-ญ 25 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – นายทหารสัญญาบัตร 4 อัตรา – นายทหารประทวน 21 อัตรา การรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://j1.rtarf.mi.th/recruit2562 ตั้งแต่วันที่ 15

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่) 99 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่) 99 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่) จำนวน 99 อัตรา การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ (ชั้น 5) กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10

Read more

(แจกฟรี) เทคนิคเตรียมสอบข้าราชการ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก.

(แจกฟรี) เทคนิคเตรียมสอบข้าราชการ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ได้ ดูได้ที่คลิปด้านล่างนี้

Read more

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 15 อัตรา 2.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) 12 อัตรา 3.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)  5

Read more

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักเรียนอุตุนิยมวิทยา วุฒิ ม.6 50 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ 2.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

Read more

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 22 อัตรา

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ปวส.ขึ้นไป 22 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 18 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :

Read more