สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 1,328 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6 1,328 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 1,328 อัตรา โดยแบ่งตามเขตดังนี้
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 | 66 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 | 182 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 | 126 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 | 192 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 | 198 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 | 166 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 | 322 อัตรา
– เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 | 76 อัตรา

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ที่ สถานที่ตามเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ตุลาคม 2566

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย