ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี 200 อัตรา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี 200 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครเพื่อนร่วมทีม สายบัตรเครดิต ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี 200 อัตรา
– Sales Supervisor ได้รับวุฒิปริญญาตรี
– Direct Sales Booth ได้รับวุฒิ ปวช.

คุณสมบัติ

– ได้รับการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
– หากมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการ
– ปรับเปลี่ยนเวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม
– สามารถทำงานเป็นทีมได้
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– สถานที่ปฏิบัติงาน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

สมัครโดยลงทะเบียนฝากประวัติย่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์ไดที่ https://forms.office.com/r/jmUx486rcg หรือส่ง Resume ไปยัง Email : Yossawin.Patchararangsrisopa@bangkokbank.com